Relacja: Otwarcie wystawy przez Prezydentów Polski i Rumunii

08.06.2018

W dniu 7 czerwca 2018 r. w siedzibie KIG prezydenci Polski i Rumunii, JE Pan Andrzej Duda i JE Pan Klaus Iohannis, dokonali otwarcia wystawy „Stulecie Sojuszu – Dyplomacja Rumuńsko-Polska 1921-1939” ukazującej kluczowe momenty we współczesnej historii stosunków dwustronnych.

Był to jeden z elementów oficjalnej wizyty Prezydenta Klausa Iohannisa w Polsce.

W swoich wystąpieniach Prezydenci podkreślali znaczenie relacji historycznych pomiędzy Polską I Rumunią. Współpraca polsko-rumuńska od lat układa się niezwykle pozytywnie. Rosną inwestycje polskich podmiotów w Rumunii. Rumunia jest dla Polski jednym z naszych absolutnie kluczowych partnerów, w tym głównie na polu współpracy gospodarczej. Oba kraje połączy w niedalekiej przyszłości droga Via Carpatia. Mamy wspólne poglądy między innymi w sprawie unijnej polityki spójności czy dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Dla Polski i Rumunii współpraca z USA, a także z UE, to kluczowe dwa filary bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, jak również filary rozwoju gospodarczego i wzrostu inwestycji.

W tym kontekście bardzo ważne są nasze relacje polityczne. W maju miały miejsce pierwsze międzyrządowe konsultacje na szczeblu premierów. Spotkanie Prezydentów tym bardziej uwiarygadnia i podkreśla wagę naszych stosunków i stanowi pozytywny klimat dla rozwoju dalszych relacji, w tym także gospodarczych.

Wystawa przygotowana przez Ambasadę Rumunii i Instytut Kultury Rumuńskiej w Warszawie wraz z Ministerstwami Spraw Zagranicznych Rumunii i Polski oraz Archiwum Narodowym Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje zdjęcia i dokumenty dyplomatyczne ukazujące relacje dwustronne z okresu 1918-1939. Podkreśla ona znaczenie polsko-rumuńskiej przyjaźni i solidarności i stanowi tło dla ich dalszego rozwoju w przyszłości.

Wystawę można oglądać w holu siedziby KIG do 12 czerwca.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.