Relacja: Wizyta przedstawicieli władz samorządowych z Mołdawii w KIG, 15.05.2017

16.05.2017

Dnia 15 maja 2017 odbyło się spotkanie kierownictwa Krajowej Izby Gospodarczej z przedstawicielami władz samorządowych z Mołdawii. Spotkanie miało na celu przybliżenie  specyfiki pracy organizacji samorządowych w Polsce i UE.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji samorządowych z Mołdawii i Naddniestrza m. In.: Mołdawska Izba Handlowo-Przemysłowa, Narodowa Konfederacja Pracodawców Republiki Mołdawii, Naddniestrzańska Izba Handlowo-Przemysłowa, Narodowa Federacja Producentów Rolnych Mołdawii, Zrzeszenie Producentów i Eksporterów Owoców „Moldova Fruct”.

Szczególnym zainteresowanie gości z Mołdawii i Naddniestrza cieszyła się tematyka związana ze strukturą prawno-organizacyjną izb gospodarczych, komitetów merytorycznych działających przy izbach itp. Dużo uwagi poświęcono również problematyce uczestnictwa w europejskich i rządowych przetargach na realizację wydarzeń międzynarodowych.

Wśród interesujących tematów znalazł się m. In. projekt East Invest 2, w ramach którego KIG i Mołdawska Izba Handlowo-Przemysłowa realizowały w ostatnich latach liczne spotkania dla przedsiębiorców, Roadshow oraz wizyty studyjne. W dniach 26-29 marca 2017 odbył się Roadshow sektora spożywczego dla 15 przedsiębiorców z Mołdawii reprezentujących sektor rolno-spożywczy. Podczas wizyty delegacja odwiedziła Warszawę, Janów Podlaski oraz Białystok.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.