• A A A

Relacja z Seminarium: Handel z Australią

27.03.2019

W dniu 20 marca 2019 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Seminarium pn. Handel z Australią, dotyczące potencjalnych możliwości wynikających z negocjowanego obecnie Porozumienia o Wolnym Handlu Unia Europejska – Australia.

Spotkanie – zorganizowane z inicjatywy Ambasadora Australii w Polsce, Pana Paula Wojciechowskiego – było okazją do zapoznania się ze specyfiką rynku australijskiego w kontekście zbliżającego się terminu podpisania porozumienia o wolnym handlu.

Zebranych licznie uczestników przywitał Prezes KIG, Pan Andrzej Arendarski, a gościem honorowym był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Pan Tadeusz Kościński.
Seminarium prowadził Amb. Jerzy Drożdż.

Tematykę handlowego połączenia Australii z Unią Europejską przybliżyli prelegenci: Pani Juliana Nam, Doradca ds. Umowy o Wolnym Handlu w Ambasadzie Australii w Brukseli, oraz Pan Anthony Weymouth, Komisarz ds. Handlu na Europę Środkową australijskiej Komisji Handlu i Inwestycji w Ambasadzie Australii w Polsce.

W spotkaniu udział wzięło reprezentatywne grono przedsiębiorców zainteresowanych rozwinięciem lub nawiązaniem kontaktów biznesowych z partnerami australijskimi; po wysłuchaniu prezentacji zadawano konkretne pytania dotyczące ułatwień handlowych po zawarciu porozumienia, a następnie wywiązała się ożywiona dyskusja między prelegentami a przedstawicielami polskiego biznesu. Spotkanie – dzięki uprzejmości Ambasady Australii w Polsce – zakończono przy lampce doskonałego australijskiego wina Shiraz.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom polskich przedsiębiorców, Krajowa Izba Gospodarcza planuje w roku bieżącym organizację misji gospodarczej do Australii.

Prezentacja – Juliana Nam, Counsellor (FTA Advocacy)

Prezentacja – Anthony Weymouth, Senior Trade Commissioner, Central Europe

Kontakt
Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel: 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.