Spotkanie Biznesowe: Polska-Mjanma, 07.03.2019

28.02.2019

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Republiki Mjanmy w Berlinie mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Spotkaniu Biznesowym: Polska-Mjanma, które ma na celu promocję Mjanmy jako obiecującego i perspektywicznego rynku dla polskich przedsiębiorstw. W spotkaniu przewidziany jest udział delegacji z Mjanmy.

Birma, blisko 50 mln państwo, po latach izolacji, powraca na polityczną i gospodarczą mapę świata. Kraj o ogromnych rezerwach zasobów naturalnych i bardzo dużym rynku wewnętrznym, posiadający wielkie potrzeby w zakresie modernizacji projektów infrastrukturalnych m.in. dotyczących sieci dróg, kolei, energetyki, sieci telekomunikacyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych, usług bankowych czy infrastruktury w ochronie zdrowia a także w przetwórstwie spożywczym.

To wszystko sprawia, że kraj ten cieszy się dużym zainteresowaniem firm z całego świata w tym również z Europy Środkowo-Wschodniej (np. z Czech). Firmy widzą tu bardzo duże możliwości w zakresie współpracy handlowej, technologicznej, usługowej czy inwestycyjnej. W roku 2017, wskaźnik wzrostu gospodarczego PKB osiągnął 8% . Mjanma – to bardzo atrakcyjny kraj również pod względem turystycznym.

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2019 r. o godzinie 14.30-16.30.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych  poszukujących nowych rynków zbytu.

Prosimy o potwierdzenie udziału wypełniając formularz zgłoszeniowy online : Rejestracja do 5 marca br.


Kontakt
Katarzyna Kaniewska
tel. 22 630 97 07
kkaniewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.