Relacja: Promocja zielonych technologii podczas misji gospodarczej GreenEvo do ZEA, 1-7.10.2021

22.10.2021

W dniach 1-7 października 2021 r. odbyła się misja gospodarcza laureatów GreenEvo do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zorganizowana z okazji tygodnia klimatu na EXPO Dubai i MT WETEX  & Dubai Solar Show 2021

Misja była zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą  i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we współpracy z Ambasadą RP w Abu Dhabi oraz zespołem PAIH EXPO Dubai w celu  promocji polskich zielonych technologii reprezentowanych przez laureatów projektu  GreenEvo na rynku ZEA.
Przewodniczył jej, Pan Minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.
12 firm z programu GreenEvo reprezentowało technologie z zakresu branży wodno-ściekowej: AQT WATER, EKOTOP, EKOWODROL, SYMBIONA, PROTE Technologie dla Środowiska, WOFIL Robert Muszański, oraz z branży związanej z oszczędnością energii, ochroną powietrza  i gospodarką odpadami:  APANET Green System, SOLCRAFT, VESTAECO COMPOSITES, FARDATA, MARBET-WIL.

Zaplanowany harmonogram spotkań i wydarzeń podczas misji miał na celu umożliwienie laureatom analizę potrzeb i potencjału rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich w zakresie zapotrzebowania na oferowane technologie, jak również ocenę szans rozwoju i barier wejścia na ten rynek.

Połączenie programu misji z udziałem w EXPO Dubai 2020 było szczególnie interesujące dla uczestników misji GreenEvo ze względu na temat przewodni światowej wystawy, który koncertował się wokół zagadnień: Opportunity (Szanse), Mobility (Mobiność) i Sustainability (Zrównoważony rozwój). Kontakty z przedsiębiorcami z wielu krajów, umożliwiły uczestnikom szerokie rozpoznanie nie tylko rynku ZEA ale także krajów Półwyspu Arabskiego oraz innych krajów regionu, w tym Afryki, po raz pierwszy reprezentowanej tak silnie podczas EXPO.

Udział w Biznes Forum organizowanym przez partnera KIG – Dubai Chamber of Commerce: „How do we work together to better manage climate and protect biodiversity” w ramach tygodnia klimatu i bioróżnorodności umożliwił poznanie aktualnych trendów na rynkach międzynarodowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, a udział w seminariach i konferencjach w Polskim Pawilonie  na EXPO stanowił uzupełnienie programu biznesowego .

Polscy przedsiębiorcy zaprezentowali się w ramach specjalnie dedykowanego panelu „Meet Polish GreenEvo companies” podczas MT WETEX’2021 oraz wzięli udział w spotkaniach B2B z emirackimi partnerami. Polska delegacja uczestniczyła ponadto w rozmowach w Dubai Solar Park i DEWA (Dubai Electricity & Water Authority) oraz w spotkaniach z saudyjskimi partnerami przebywającym w ZEA w ramach wizyty Ministerstwa Energii KAS.

Misja gospodarcza do ZEA była pierwszym wydarzeniem zorganizowanym po pandemii w formie tradycyjnej misji wyjazdowej, w ramach współpracy Krajowej Izby Gospodarczej z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Program GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest prowadzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska stanowi flagowy przykład współpracy administracji z biznesem stymulujący międzynarodowy transfer zielonych technologii oraz realnie wspierający zagraniczną aktywność polskich firm. Program GreenEvo finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych w ramach programu GreenEvo:
https://kig.pl/greenevo-akcelerator-zielonych-technologii/
a także do udziału w wydarzeniach gospodarczych przewidzianych w ramach światowej wystawy EXPO do 31 marca 2022
https://kig.pl/expo2020-dubai/

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel 22 63 09 752
e-mail: ewojtas@kg.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.