• A A A

Analizy makro

 • Depozyty i kredyty w końcu lipca 2021

  Wciąż wysoki poziom depozytów jest prawdopodobnie efektem utrzymującej się w okresie pandemii, ostrożnej polityki finansowej samorządów.     Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu lipca. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w lipcu 2021

  Sprzedaż w lipcu w ujęciu nominalnym okazała się o 2,5% wyższa niż w czerwcu i 8,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lipcu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,5% wyższa niż... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w lipcu 2021

  Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 4,7% niższa niż w czerwcu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 3,3%. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lipcu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 4,7% niższa niż w czerwcu i jednocześnie wyższa niż przed... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w lipcu 2021

  Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano we wszystkich sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 1,4%), przetwórstwo przemysłowe (o 1,3%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (o 0,3%), w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,2%). Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lipcu 2021... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021

  Tegoroczny wzrost był mniejszy od typowego, choć nieco większy od oczekiwanego. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 49,45 PLN do 5851,87 PLN tj. o 0,9%. Lipiec zazwyczaj przynosi kontynuację wzrostów... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – czerwiec 2021 roku

  Eksport ogółem w okresie I – VI 2021 wyniósł 136,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 22,9% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.   Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – czerwiec... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w lipcu 2021

  Wzrost inflacji w ostatnich miesiącach był głównie pochodną wzrostu różnorakich kosztów wytwarzania, nie zaś skutkiem nadmiernego, niepochamowanego popytu. Sytuacja w tym zakresie zaczęła się zmieniać od maja, kiedy to wyraźniej odczuwalny zaczął być wkład wzrostu popytu. Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w czerwcu 2021

  Czerwcowe wyniki okazały się dobre – nadwyżka w bilansie obrotów bieżących, oparta na nadwyżkach w wymianie usług i towarów oraz dodatnie saldo w napływie kapitałów. Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w czerwcu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów... Czytaj więcej >
 • Inflacja w lipcu 2021

  Inflacja w lipcu wyższa od oczekiwań rynkowych Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 0,4% wyższe niż w czerwcu  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 5,0% (w czerwcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w lipcu 2021

  Inflacja wyższa od oczekiwanej przez rynek Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w czerwcu o 0,4% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 5,0% (w... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w czerwcu i nowe zamówienia w przemyśle

  Handel hurtowy ze wzrostami w niemal wszystkich kategoriach w ujęciu miesięcznym Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w czerwcu. Sprzedaż okazała się o 3,5% wyższa niż w maju i jednocześnie o 24,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w czerwcu 2021

  Dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego okazały się nieco lepsze od oczekiwanych Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 993,4 tys. osób i była o 33,3 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu czerwca

  Aktualny poziom kredytów gospodarstw domowych w bankach wskazuje, że coraz chętniej się zadłużamy Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu czerwca. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w czerwcu 2021

  Wyniki budownictwa w czerwcu niższe od oczekiwanych przez rynek Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w czerwcu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,2% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,4%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w czerwcu 2021

  W czerwcu zanotowano wzrost we wszystkich głównych grupach przemysłowych w skali roku Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w czerwcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,0% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa o 18,4% w porównaniu z czerwcem... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.