• A A A

Analizy makro

 • Inflacja bazowa w kwietniu 2021

  W ostatnim czasie inflacja wciąż wyraźnie podnoszona jest cenami administrowanymi Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w kwietniu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również głębiej analizują przyczyny takiego a nie innego jej przebiegu. W owych analizach starają... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – marzec 2021 roku

  Eksport ogółem w okresie I – III 2021 wyniósł 66,3 mld EUR, a import wyniósł 63,9 mld EUR. Po wyjątkowo trudnym początku roku, marzec przyniósł odrobienie zaległości Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń... Czytaj więcej >
 • Inflacja w kwietniu 2021

  Inflacja w kwietniu okazała się wyższa od konsensusu rynkowego Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 0,8% wyższe niż w marcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 4,3% (w marcu wskaźnik... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek PKB za I kwartał 2021 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2021. Produkt krajowy okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) niższy niż przed rokiem o 1,2% (wobec wzrostu o 2,0% w analogicznym okresie 2020 r.) Według statystyk wyrównanych sezonowo, w... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w marcu 2021

  Bilans obrotów bieżących z nadwyżką na poziomie 938 mln EUR Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w marcu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 938 mln... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu kwietnia

  Rezerwy walutowe z głębokim spadkiem w stosunku do marca Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu kwietnia. Wyniosły one 128 703,2 mln EUR i tym samym okazały się o 6 111,1 mln EUR tj. 4,53% niższe niż w końcu marca i jednocześnie o... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w kwietniu 2021

  Dane o inflacji okazały się znacząco wyższe od konsensusu rynkowego Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 r. W miesiącu tym ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w marcu o 0,7% i jednocześnie okazały się... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w marcu 2021

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu marca 6,4% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w lutym Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1078,4 tys. osób i była o 21,1 tys. osób niższa niż... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w marcu i nowe zamówienia w przemyśle

  Wyniki sprzedaży hurtowej w lutym ze wzrostami we wszystkich grupach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w marcu. Sprzedaż okazała się o 23,7% wyższa niż w lutym i jednocześnie o 19,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że w... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu marca

  Wciąż utrzymuje się wysoki w stosunku do ubiegłego roku poziom gotówki w obiegu Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu marca. Warto przede wszystkim zwrócić w nich uwagę na utrzymującą się wysoką roczną dynamikę depozytów zarówno gospodarstw domowych, jak również przedsiębiorstw... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w marcu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w marcu 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 34,2% wyższa niż w lutym i jednocześnie niższa niż przed rokiem o 10,8%. Miesiąc wcześniej, w lutym roczna dynamika produkcji również była ujemna i wyniosła -16,9%. Dane za I... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w marcu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w marcu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 16,5% wyższa niż w lutym i 17,1% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W lutym roczna dynamika sprzedaży była ujemna i wyniosła -2,7%. Poziom sprzedaży... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 360,23 PLN do 5929,05 PLN tj. o 6,5%. Marzec zazwyczaj przynosi wyraźne wzrosty płac. Pojawiają się w nich bowiem liczniej niż w innych miesiącach... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w marcu 2021

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w marcu 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 18,6 % wyższa niż w lutym i jednocześnie o 18,9% w porównaniu z marcem ubiegłego roku (wtedy zanotowano spadek o 2,5% r/r). Dane kwartalne pokazują wzrost o... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w marcu 2021

  Dla marca roczny indeks wskaźnika wykluczającego wpływ cen żywności i energii oszacowany został na 3,9% Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w marcu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również głębiej analizują przyczyny takiego a nie innego jej... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.