• Depozyty i kredyty w końcu lipca 2023

  Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu lipca 2023. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości gotówki w obiegu. Wyniki lipca... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w lipcu 2023 roku

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lipcu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,2% wyższa niż w czerwcu (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 0,6%) i o 2,1% wyższa niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w czerwcu roczna dynamika sprzedaży... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w lipcu 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lipcu 2023 roku. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 6,9% niższa niż w czerwcu br. i jednocześnie wyższa o 1,1% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wtedy produkcja wzrosła r/r o 4,1%). Dane za czerwiec br.... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w lipcu 2023

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lipcu 2023 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 8,5% niższa niż w czerwcu i jednocześnie niższa o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W czerwcu, zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, produkcja spadła o... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – czerwiec 2023 roku

  Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W sześciu pierwszych miesiącach roku 2023 nasz eksport sięgnął tu 49,3 mld EUR i jednocześnie okazał się o 5,4% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń - maj eksport do Niemiec był wyższy niż przed rokiem o... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w czerwcu 2023

  W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 2 431 mln EUR wobec nadwyżki z maja sięgającej 1 479 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -273 mln... Czytaj więcej >
 • Inflacja w lipcu 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lipcu 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych okazały się przeciętne niższe niż w czerwcu o 0,2% i jednocześnie były o 10,8% wyższe niż przed rokiem. Czytaj więcej >
 • Rada Przedsiębiorczości apeluje w sprawie umożliwienia wprowadzenia do obrotu prawnego weksla w formie elektronicznej

  Apel Rady Przedsiębiorczości ws. podjęcia prac celem opracowania i przyjęcia rozwiązań prawnych umożliwiających stosowanie w obrocie prawnym weksla w formie elektronicznej   Rada Przedsiębiorczości wnosi i apeluje o podjęcie przez Rząd prac legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie i funkcjonowanie w obrocie gospodarczym weksla w postaci elektronicznej.... Czytaj więcej >
 • KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE Produkt krajowy brutto zmniejszył się o 0,3% r/r, po wzroście w kwartale czwartym o 2,3% r/r. Wynik był lepszy od oczekiwanego przez rynek. Recesja... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu lipca 2023

  Rezerwy walutowe w końcu lipca wyniosły 164 802,6 mln EUR i tym samym okazały się o 2 000,2 mln EUR tj. 1,2% niższe niż w końcu czerwca i jednocześnie o 10 665,1 mln EUR tj. 6,9% wyższe niż przed rokiem Rezerwy walutowe w końcu... Czytaj więcej >
 • Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie trybu i skutków zaostrzania przepisów Apteka dla Aptekarza

  Zwracamy się z apelem do Sejmu, Senatu i Rządu o wycofanie kontrowersyjnej nowelizacji przepisów „Apteka dla Aptekarza”. Do Prezydenta RP apelujemy o niepodpisywanie tej nowelizacji. Jest to kolejna sytuacja, w której sprawy dużej wagi dla rozwoju gospodarki próbuje się załatwiać nie tylko z pominięciem... Czytaj więcej >
 • Prognoza KIG: Eksport w czerwcu 2023

  Według prognoz KIG, eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 351,5 mld EUR tj. o 9,8%, a w roku 2024 wynosząc 392,3 mld EUR zwiększyć się o dalsze 11,6% Eksport w czerwcu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne obecnie dane o stanie... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – VI 2023 roku Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu spadła (w ujęciu rocznym) o 1,7%. W budownictwie produkcja była wyższa o 3,8% w... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach Najniższa stopa bezrobocia w końcu czerwca br. notowana była w województwie wielkopolskim – 2,9%. Najwyższe płace w przemyśle otrzymywali pracownicy w województwie dolnośląskim (średnio 8... Czytaj więcej >
 • Marek Kłoczko: Salwador mimo dużej odległości geograficznej od Polski, jest krajem kulturowo nam bliskim

  Gościem Szymona Glonka w podcaście „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie” był Marek Kłoczko, Prezes KIG, Konsul Honorowy Republiki Salwadoru w Polsce Salwador to dynamiczny i nieustannie rozwijający się kraj z ogromnym potencjałem ludzkim, Salwadorczycy to przyjazne, dobrze wykształcone i młode społeczeństwo (ok. 56% siły roboczej... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.